БРИЛЯНТ Q – 15 кг

19.64 лв.


Декоративна бяла боя с пълнител пясък, оформяща релефна повърхност.


ХАРАКТЕРИСТИКА

Приложение:

         • мазилки
         • зидария
         • дървени плоскости
         • талашитени плоскости
         • циментоталашитени плоскости
         • бетонни панели
         • панели от отлекотени материали
         • хартия
         • структурни тапети
         • полистирен
         • гипсокартон
         • формика
         • фазер

Нанасяне: Със структурен молтопренов валяк (за нанасяне на слоя може да се използва неръждаема шпатула или мистрия)
Разредител: Вода
Съхнене: 2-4 часа при температура +20 градуса
Опаковка: Пластмасови баки 5 kg, 15 kg
Складиране: В сухи и хладни помещения (може да замръзне)


КАЧЕСТВЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Покриваемост /едно покритие/: 0,6 – 1 m2/kg